Karl De Smedt: de enige zuurdesembibliothecaris in de wereld

Karl De Smedt: de enige zuurdesembibliothecaris in de wereld

We willen dit jaar afsluiten met een speciale post. Na meer dan 12 publicaties waar de uitwerking van Healthy Bread with Sourdough is verdedigd, waar verschillende standpunten zijn gedeeld, altijd met de steun van wetenschappelijke argumenten en het parafraseren van grote en gerenommeerde wetenschappers. Richemont verdedigt en ondersteunt het maken van brood met Zuurdesem als een verbintenis om Gezond Brood en de consument te verdedigen. Daarom wilden we dit jaar afsluiten met dit interview met zo’n bijzonder en geliefd personage als Karl De Smedt.

Karl De Smedt, die zichzelf “De zuurdesembibliothecaris” noemt. De directeur van de Weinheim Bread Academy, Bernd Kütscher, noemt hem de “Guru of Sourdough”. Guru is een woord dat uit het Sanskriet komt en betekent: “persoon die licht brengt, die duisternis verwijdert.” Het is duidelijk dat iemand een Guru wordt genoemd, het betekent dat ze enorme kennis hebben op dit gebied. Vandaar onze interesse in dit interview met Karl, laten we eens kijken waarom ze hem zo noemen.